Stap voor stap je eigen kracht kennen en inzetten

Doe de werkscan!
op eigen kracht radars

Op eigen kracht aan het werk

Per 1 juli 2017 is het project 'Op Eigen Kracht aan het Werk' afgerond. De website blijft tot 1 januari 2018 online. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de deelnemende organisaties.

OEK biedt jou de werkscan, de gids, de telefonische helpdesk en arbeidsdeskundige ondersteuning. OEK vindt het belangrijk dat werknemers met een chronische aandoening een steuntje in de rug krijgen, waardoor zij zichzelf kunnen versterken.

Door te focussen op wat wél mogelijk is, door geïnformeerd te zijn, door zicht te hebben op het eigen werkvermogen, door daar zorgvuldig over te communiceren en door - naar werkgevers - in te spelen op de eigen duurzame inzetbaarheid.

Werkscankrijg inzicht in je werkvermogen: hoe sta je in je werk, je toekomst en is je leven in balans?

De Gidsverwijzingen, tips en kennis om zelfstandig stappen te zetten en je werkvermogen te verbeteren

Vragenvoor vragen over werk kun je terecht bij de deelnemende organisaties

Arbeidsdeskundigevoor professionele ondersteuning door een werkscandeskundige, jobcoach en andere adviespunten

Over OEK

Het project “Op eigen kracht aan het werk (OEK)” heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening of beperking te bevorderen.  

© 2017 Op eigen kracht aan het werk