Wat is de werkscan

De Werkscan is een gratis digitale vragenlijst die je werkvermogen meet. Dat is de mate waarin je in staat bent je eigen functie te kunnen doen, nu en in de toekomst.

Met de Werkscan onderzoek je hoe je je werk met plezier kunt blijven doen. En wat je er aan kunt doen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te (kunnen) blijven.

Het is geen verrassing dat je gezondheid van invloed is op hoelang je kunt blijven werken. Maar er is meer dat van invloed kan zijn op je werkvermogen:

 • je leefstijl
 • de balans tussen je draagkracht (wat je kunt doen) en draaglast (wat je moet doen)
 • of je knelpunten ervaart tussen je werk en privé-situatie
 • of je voldoende scholing volgt om bij te blijven met de ontwikkelingen op je werk
 • welke stappen je zet in je loopbaan
 • of je het werk dat je nu doet tot aan je pensioen zou willen doen

De Werkscan zet op een rij wat de score van je werkvermogen is en wat dat betekent voor jou. Ze geeft je advies op welke gebieden je actie kunt ondernemen. Het invullen duurt ongeveer 15-20 minuten.

De Werkscan is er voor iedereen die werkt.

Dus voor werknemers, mensen die vrijwilligerswerk doen en zelfstandig ondernemers.

Let op! Werk je momenteel niet of doe je vrijwilligerswerk: vul dan bij vraag 1 in dat je een betaalde baan hebt. Anders stopt de werkscan!

Enkele vragen gaan over je leidinggevende. Voor mensen die vrijwilligerswerk doen is de leidinggevende de coördinator van het vrijwilligerswerk.

Na het invullen van de Werkscan krijg je een rapport. In dat rapport staat de score van je werkvermogen. Die score kan uitstekend, goed, matig of slecht zijn. Deze score zegt iets over jouw vitaliteit en of je verzuim kunt verwachten in de toekomst.

Het is een spiegel voor jezelf. Je wordt je bewust van de verschillende elementen die samen je werkvermogen vormen.”

“Het gaat niet alleen om gezondheid, maar ook om andere zaken.”

Naast de score geeft het rapport aan op welke gebieden je het beste actie kunt ondernemen om je werkvermogen te verbeteren of op peil te houden. Niet alleen je gezondheid is van invloed op je werkvermogen. Je bepaalt zelf wat je met het advies wilt doen.

Het zet aan tot denken én tot het zetten van stappen: dus niet wachten totdat het een probleem wordt, maar aanpakken. Het gaat er om vitaal aan het werk te blijven!”.

“Het is een nuttig instrument voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hij heeft er belang bij dat zijn medewerker duurzaam ingezet kan blijven.”

Het invullen van de Werkscan kan gratis; dus klik die mogelijkheid aan. Het kan zijn dat je een offerte toegestuurd krijgt van een werkscandeskundige voor een gesprek op maat. Die offerte is vrijblijvend en je hoeft daar niet op te reageren.

 1. Klik op de link Doe de werkscan! Klik daarna rechts op * START DE WERKSCAN en kies vervolgens: Doe de Werkscan gratis!
 2. Er worden vragen over je gezondheid gesteld. Als je je aandoening niet kunt invullen kies dan voor de categorie `overige ziekten of aandoeningen’. We weten dat je specifieke gezondheidsklacht ook specifieke consequenties heeft. Maar daarnaast spelen er nog meer zaken die van invloed zijn op je werkvermogen. Zaken waar je mogelijk meer invloed op hebt.
 3. Nadat je de Werkscan hebt ingevuld ontvang je de rapportage op het door jou ingevulde e-mailadres. Rapportage niet ontvangen? Kijk dan in je map met ongewenste post.
 4. Heb je nog vragen voordat je de Werkscan start? Klik dan rechtsboven op Vragen? Je komt dan op een pagina met een link naar informatie over de helpdesk en/of het aanbod van de deelnemende organisaties.
 5. Je bepaalt zelf wat je wilt doen met de uitkomsten. Je kunt:
  • contact opnemen met de helpdesk / contactpersoon van je deelnemende organisatie.
  • gebruik maken van de gids
  • een gesprek aanvragen met een arbeidsdeskundige
Drie mensen zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de werkscan. Zij raden de werkscan aan omdat:
 • De werkscan laat je zien dat je op meerdere gebieden kunt werken aan je werkvermogen.
 • Het een goede manier is om stil te staan bij jezelf. Vooral als je vragen hebt of niet zo lekker in je werk zit, helpt het om stappen te zetten.
 • Het is aan te raden om de werkscan in te vullen omdat je daarmee helder krijgt waar het mogelijk aan schort.

‘Neem jezelf serieus en vul de werkscan in’

Vorig jaar toen ik Pieter (36 jaar en bestuurslid NFVN) sprak, gaf hij aan dat hij een beetje ‘uitgekeken’ raakte op zijn werk als teamcoördinator in de gehandicaptenzorg. Dus het leek mij een goed idee om hém te vragen de werkscan te maken. Met de werkscan onderzoek je hoe je je werk met plezier kunt blijven doen. En de werkscan geeft aan wát je er aan kunt doen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te blijven. Project Op Eigen Kracht aan het Werk (OEK) biedt vanaf maart 2016 de werkscan, de Oek- gids en een helpdesk aan. Een paar dagen later spreek ik Pieter en vraag ik naar zijn ervaringen met de werkscan.

Hoe was het om de werkscan in te vullen?
'Het was een beetje gek om te doen, want eigenlijk had ik geen reden om het in te vullen. In een kwartiertje was ik door de meerkeuze vragen heen. Wel moet je soms de vraag even twee keer lezen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het handig kan zijn om de werkscan samen in te vullen met iemand die je goed kent.’

Hoe zag de uitkomst van de werkscan er uit?
‘Nou, mijn werkvermogen is goed en dat klopt wel met hoe ik het zelf ervaar. Ik heb wel last van vermoeidheid, maar daar kan ik zelf maatregelen voor nemen. Ik werk in wisseldiensten, dus ik kan bijvoorbeeld later beginnen. Die regelmogelijkheden zijn wel erg belangrijk!
Volgens de werkscan zou ik wel enige actie kunnen ondernemen wat betreft mijn leefstijl. Dat komt omdat ik niet aan sport doe, maar ik beweeg eigenlijk best veel op mijn werk.

Maar vorig jaar zei je dat je wat uitgekeken raakte op je werk?
‘Ja dat klopt. Ik wilde wat anders, wat meer uitdaging. Dat heb ik besproken met mijn leidinggevende en daar is actie op ondernomen. Ik ben nog steeds team coördinator voor één team, maar daarnaast maak ik sinds kort ook onderdeel uit van het team Individueel Orthopedagogisch Gezinsbegeleiders (IOG). Als ouders met een kind met een beperking vragen hebben, kom ik bij het gezin thuis. Ik inventariseer de vragen, observeer het gezin en ondersteun de ouders zodanig dat ze meer inzicht krijgen en meer mogelijkheden zien om er (beter) mee om te gaan. Daarnaast volg ik nu de Post HBO opleiding Individuele Ambulante Gezondheidszorg (IAG). Dit bevalt me erg goed!’

Stappen zetten
Ik praat door met Pieter, want wat de werkscan beoogt -namelijk stappen zetten- , dat heeft Pieter al zelf gedaan. Hij vertelt dat hij geleerd heeft van eerdere ervaringen. Ooit was hij werkzaam bij een groep waar hij het helemaal niet naar zijn zin had. Toch ging hij door, totdat het eigenlijk niet meer ging en hij dacht: nu moet er echt wel wat gebeuren anders ‘val ik om’. Dus heeft hij het besproken met zijn leidinggevende en vervolgens kreeg hij een andere groep. En ging het gelijk beter met het werk.

Open zijn
Pieter heeft geleerd om open te zijn over neurofibromatose. ‘Ik heb inmiddels een standaard verhaal wat soms uitgebreid kan worden als mensen meer willen weten. Ik zeg dat ik een chronische aandoening heb, dat je dat kunt zien aan mijn oog en mijn huid, maar dat ik er geen last van heb. Dat is het en dat is meestal voldoende voor mensen. Het voordeel is dat ik zelf de regie hou en dat het daarmee ook ‘af’ is. Ook mijn collega’s weten het en zij weten dat ik soms last heb van vermoeidheid.’

Grenzen bewaken
Met een fulltime baan, met deels nieuw werk en een opleiding, is vooral de planning een uitdaging. De afgelopen vijftien dagen had Pieter elke dag wel iets te doen voor het werk. En dan bedenkt hij zelf: ‘dit is niet zo handig! Ik moet mijn eigen grenzen goed bewaken. En mijn collega roept dan: doe eens normaal!’
Het is fijn als collega’s je helpen om je grenzen te bewaken. Maar dat gaat niet vanzelf. Als ik doorvraag, vertelt Pieter dat hij zelf ook investeert in zijn collega’s. Door op te letten hoe het met hen gaat of een briefje of kaartje te sturen bij ziekte.

Is het aan te raden om de werkscan te maken?
Zeker’, vindt Pieter. ‘Het is een goede manier om stil te staan bij jezelf. Vooral als je vragen hebt of niet zo lekker in je werk zit, helpt het om stappen te zetten. Ik heb zelf gemerkt dat het heel belangrijk is om actie te ondernemen. Dus neem jezelf serieus en vul de werkscan in!’

‘De werkscan is een simpel middel om te achterhalen wat je kunt doen om zo vitaal mogelijk aan het werk te blijven’

Andrea Roelofs, 49 jaar, heeft ruim 20 jaar geleden de diagnose Sarcoïdose gekregen. De laatste jaren is de Sarcoïdose weinig actief, maar haar energiehuishouding is niet echt op peil. Vermoeidheid blijft een gegeven. Andrea wil de werkscan van Op Eigen Kracht aan het Werk (OEK) wel eens uitproberen: wie weet levert dat nog wat op?

Hoe was het om de werkscan in te vullen en wat was het resultaat?
‘Ja, dat was gemakkelijk, het volgt allemaal vanzelf. Soms waren er vragen waar je alleen ‘ja’ of ‘nee’ op kon antwoorden. Ik zou het fijner vinden als er nog een mogelijkheid was om dat verder toe te lichten, dus ‘ja’ of ‘nee’, omdat……
Bijna direct na het invullen krijg je het resultaat gemaild. Mijn werkvermogen is goed! En ik kreeg slechts een enkele tip voor een preventieve actie.’

Herken je jezelf in dit resultaat van de werkscan?
‘Ja, ik herken me daar zeker in. Ik ben sociaal werker, werkzaam in een sociaal wijkteam. Dat is een relatief nieuwe functie en dat geeft mij voldoende uitdaging. Het aardige van de werkscan vind ik, dat het een simpel middel is om te achterhalen wat je kunt doen om zo vitaal mogelijk aan het werk te blijven. Meestal kijk je alleen naar de inhoud van je werk, maar de werkscan besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld loopbaanmobiliteit en loopbaanontwikkeling. Dat is voor mij belangrijk, want als ik daar geen mogelijkheden voor heb, dan mis ik uitdagingen voor mijn ontwikkeling naar de toekomst. Ook geeft het een breder beeld waaraan ik kan werken om een goede of een verbeterd werkvermogen te behouden of te verkrijgen.’

Regelmogelijkheden
Dat Andrea zo goed scoort op haar werkvermogen, heeft te maken met het feit dat ze gebruik heeft leren maken van regelmogelijkheden. ‘Ik kan –in overleg met mijn leidinggevende- mijn werktijden aanpassen en ik kan makkelijk schuiven in mijn agenda. Ik werk 32 uur en ik neem mijn vrije dag midden in de week. Dat bevalt me goed, want dan kan ik mijn energie weer opladen. En ik heb gezorgd dat ik een computerbril kreeg. Daardoor kan ik mijn werk langer volhouden. Die regelmogelijkheden zijn heel belangrijk. Meestal zijn werkgevers daar niet van op de hoogte. Dus het is goed dat die mogelijkheden ook benoemd staan in de OEK-Gids, zodat je die zelf kunt aandragen. ’

Jezelf versterken
Neutrale informatie kan helpen om te relativeren en je zelf te versterken. ‘Toen ik in mijn nieuwe functie begon, dacht ik dat ik gelijk alles moest beheersen en moest kunnen. Toen las ik ergens dat het ongeveer 100 dagen duurt voordat je in staat bent om goed mee te draaien in een nieuwe functie. Dat hielp mij erg om te relativeren. Als je te maken hebt met een chronische aandoening worden zwakheden vaak uitvergroot. Dus het is belangrijk dat je zelf vanuit je kracht leert denken en niet vanuit je zwakheid. Ook als je het gesprek aangaat met je leidinggevende is het belangrijk om vooraf te bedenken dat je dat doet vanuit je sterkte. Dus: aangeven wat je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te doen én die mogelijkheden zelf aandragen.’

Zou je de werkscan aanraden?
‘Jazeker, want de werkscan laat je zien dat je op meerdere gebieden kunt werken aan je werkvermogen. Door die aandachtsgebieden word je al aan het denken gezet. En de gids biedt een aardige start om inderdaad stappen te zetten. Of je kunt gebruik maken van de telefonische helpdesk. Want door er over te praten, krijg je zelf de zaken meestal op een rijtje. Je kunt ook nog een werkscandeskundige raadplegen. Dat kost wel geld, maar je kunt dat ook bespreekbaar maken met je werkgever en hun laten (mee)betalen. Want als jij zelf energie steekt om je werkvermogen te verhogen, heeft je werkgever daar voordeel van.’

Met de werkscan krijg je helder waar het mogelijk aan schort

‘je moet wel zelf stappen zetten!’


Ad Romme, 55 jaar en kandidaat bestuurslid van de NFVN, wil de werkscan van project Op Eigen Kracht aan het werk (OEK) wel uitproberen. Hij heeft neurofibromatose, maar ervaart daar weinig last van. Vermoeidheid speelt voor hem geen rol. Wel heeft hij veel fibromen, lisch noduli (pigmentknobbeltjes in de iris), last van jeuk en een lichte scoliose. Hij heeft een contract voor 36 uur per week, maar werkt meestal meer uren. Van Ad wil ik graag weten: wat levert de werkscan hem op en is het aan te raden om een werkscan te doen?

Hoe was het om de werkscan in te vullen en wat was het resultaat?
‘Het invullen vond ik eenvoudig om te doen; de vragen waren zeker niet te ingewikkeld. Het resultaat kreeg ik onmiddellijk daarna toegestuurd. Mijn werkvermogen is ‘uitstekend’ en ik kreeg een enkel advies: om iets meer op mezelf te passen (ik werk meer dan 36 uur) en mogelijk in de toekomst nog wat te doen aan scholing.’

Herken je dit resultaat en wat levert het jou dan nog op?
‘Ja, ik herken dat. Ik werk met heel veel plezier en voel me goed. Ik heb geen last van vermoeidheid en ben eigenlijk nooit ziek. Ik heb de vrijheid om mijn werk zelf invulling te geven. De keerzijde is dat ik vaak meer uren werk, dus daar moet ik inderdaad op passen. De werkscan is voor mij vooral een bevestiging. En ik wil de andere kant laten zien: het kan ook goed gaan, ook al heb je neurofibromatose.’

Zélf stappen zetten
Naast het feit dat Ad geen last heeft van vermoeidheid, kent hij ook geen leerproblemen. Hij heeft een HBO-studie gedaan op het vlak van de biochemie en gewerkt in een ziekenhuislaboratorium. Maar hij zag zichzelf dat werk niet tot aan zijn pensioen doen, want echt naar zijn zin had hij het daar niet. Daarom pakte hij naast zijn werk de universitaire studie ‘bedrijfseconomie’ op. In het begin was het lastig om als bedrijfseconoom aan de bak te komen. Hij heeft bij een zorgverzekeraar gewerkt en werd vervolgens gevraagd om concern-controller te worden bij een instelling voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Daar werkt hij nu nog steeds, met veel plezier. ‘Je moet wel zélf stappen zetten om iets te veranderen aan je situatie. Een ander doet dat niet voor je!’ zegt Ad daarover.

Fibromen
Ad heeft nooit last gehad van zijn neurofibromatose bij het solliciteren. Zijn directeur en collega’s weten dat hij neurofibromatose heeft. Dat heeft hij uitgelegd, maar kort en zeker niet meer dan nodig is. Op straat wordt Ad wel eens nagestaard vanwege zijn fibromen, maar zijn zoon moet hem daarop wijzen, want dat heeft hij zelf niet door. Heeft hij dat dan nooit lastig gevonden? ‘Natuurlijk wel! Vooral in mijn puberteit en daarna. Het is een proces van jaren om daar mee om te gaan. Toen ik een keer wat grotere fibromen weg had laten halen en weer terug kwam op mijn werk, zeiden collega’s: “ik zie wat aan je, maar ik weet niet wat.” Ik besefte toen opeens dat het andere mensen niet eens meer opvalt en ze er niet aan tillen. Dat besef hielp mij zelf enorm om er minder last van te hebben.’

Zou je mensen aanraden om de werkscan in te vullen?
‘Jazeker, het is aan te raden om de werkscan in te vullen. Omdat je daarmee helder krijgt waar het mogelijk aan schort. Vooral als je minder goed in je vel zit of het niet zo naar je zin hebt op je werk. Misschien moet je dan bijvoorbeeld toch wel een opleiding gaan doen om weer verder te kunnen. De werkscan geeft houvast en is een stimulans om stappen te zetten. Want je moet het toch zelf doen, een ander doet het niet voor jou.’

Werkscankrijg inzicht in je werkvermogen: hoe sta je in je werk, je toekomst en is je leven in balans?

De Gidsverwijzingen, tips en kennis om zelfstandig stappen te zetten en je werkvermogen te verbeteren

Vragenvoor vragen over werk kun je terecht bij de deelnemende organisaties

Arbeidsdeskundigevoor professionele ondersteuning door een werkscandeskundige, jobcoach en andere adviespunten

Over OEK

Het project “Op eigen kracht aan het werk (OEK)” heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening of beperking te bevorderen.  

© 2017 Op eigen kracht aan het werk